หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม by dhamma.com

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categories: Health

Listen to the last episode:

ฆราวาสก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ โดยเฉพาะมรรคผลขั้นต้นๆ ฆราวาสไม่แพ้พระหรอก มันอยู่ที่เราทำถูกไหม ทำมากพอไหม จะทำได้มากพอ ก็ต้องอดทน จะทำให้ถูก ก็ต้องอดทน สองตัวนี้ ทนคนละแบบ จะทำให้ถูก ก็ต้องอดทนต่อคำสอนของครูบาอาจารย์ โดนโขก โดนสับ โดนจิก โดนตี ถ้าทนได้ ก็ได้แก่น พระพุทธเจ้าบอก เราจะทุบพวกเธอเหมือนช่างปั้นหม้อทุบดิน ทุบๆๆ ไป ใครทนได้ ก็ได้แก่น ฉะนั้น เราต้องทน ต้องอดทน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 2 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ 630202A ซีดีแผ่นที่ 86

Previous episodes

 • 1177 - ทนได้ ก็ได้แก่น : หลวงพ่อปราโมทย์​ 2 ก.พ. 63 A (630202A) 
  Thu, 02 Apr 2020 - 0h
 • 1176 - ต้องภาวนาทุกวัน : หลวงพ่อปราโมทย์​ 1 ก.พ. 63 B (630201B) 
  Sun, 29 Mar 2020 - 0h
 • 1175 - คุ้มครองรักษาจิตได้ จะพ้นจากบ่วงแห่งมาร : หลวงพ่อปราโมทย์​ 1 ก.พ. 63 A (630201A) 
  Thu, 26 Mar 2020 - 0h
 • 1174 - ฝึกจนกระทั่งใจไม่ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 31 ม.ค. 63 (630131) 
  Mon, 23 Mar 2020 - 0h
 • 1173 - หัดดูจิตออกนอก : หลวงพ่อปราโมทย์​ 28 ม.ค. 63 (630128) 
  Fri, 20 Mar 2020 - 0h
Show more episodes

More New Zealander health podcasts

More international health podcasts

Choose podcast genre